Haiku: Serge Ibaka

Haiku: Serge Ibaka

Pedro Fernaud

28.julio.2011

110728_ibaka_h

Autor de la foto: Alejandro Echeverría Rey

Serge Ibaka
Mirada honesta.
Mandíbula de vidrio.
Tapa amenazas.